حمیرا آژ از کتاب مامان زعفرانی می گوید.

بچه های که کتاب می خوانند و از کتاب ها می گویند. امروز حمیرا آژ عضو کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری ، کتاب «مامان زعفرانی » نویسنده مجید راستی و تصویر گر نسیم بهاری و انتشارات شهر قلم آن را منتشر کرده است برای بچه ها خوانش کردند و من هم قسمتی از این خوانش فیلم گرفتم و برای شما به اشتراک گذاشتم.

Vashnamlib وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.