خبرگزاری کتاب

جمعه های هنر با سورین دانش منش

به نام خالق زیباییگزارش فعالیت های کتابخوانی و هنری کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری خانم سورین دانش منش کلاس هنر این هفته را با خواندن…

جمعه های هنر با سورین دانش منش

کلاس هنر این هفته با معرفی کتابی شروع شد به نام“we are all woders”این کتاب داستانی جالب و تصاویری جذاب دارد که توجه بچه ها را به تفاوت ها جلب…