کتابخانه لیلا مهر وشنام دُرّی

افتتاحیه

کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدار کتاب وشنام دری افتتاح شد

کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری با حضور مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و با حضور جمعی از نویسندگان حوزه…