مسئولان کشوری و همچنین شهرستان چابهار از تأثیر گذاری کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری می گویند

مسئولان کشوری و همچنین شهرستان چابهار از تأثیر گذاری کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری می گویند

کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدار کتاب در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت

کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت . نمایشگاه کتاب، تجربه ای نو برای کتابخانه لیلا مهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری بود. جمعی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و حتی بزرگسال و همچنین ناشران و فعالان فرهنگی و کتاب دوستان دوستان،از غرفه …

اسماعیل بلوچ تنها نماینده استان سیستان و بلوچستان در پویش کتابخوانی در کشور به مرحله نهایی راه پیدا کرد

اسماعیل بلوچ عضو کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری چابهار،تنها نماینده استان سیستان و بلوچستان در پویش کتابخوانی در کشور به مرحله نهایی راه پیدا کردhttp://bookpromotion.ir/2022/06/10262/

سبد سیار کتاب کتابخانه لیلا مهر روستای دوستدار کتاب وشنام دری در سطح شهرستان چابهار

یکی از فعالیتهای کتابخوانی کتابخانه لیلا مهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری سبد سیار کتاب است. با توجه به اینکه در سطح شهرستان چابهار، مدارسی هست که از داشتن کتابخانه بی بهره هستند و دانش آموزان آن مدارس عملا امکان آمدن به کتابخانه لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری و عضویت در آن را ندارند، ما تصمیم …

بچه ها در دهستان وشنام دری کتاب صید می کنند.

بچه ها با عشق و علاقه خودشان به کتابخانه می آیند کتاب می خوانند و با نویسندگان حوزه کودک و نوجوان از طریق انلاین ارتباط برقرار می کنند و در مورد کتاب ها با نویسندگان گفتگو می کنند.

حضور دکتر بلوچ رئیس شورای شهرستان چابهار در کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدار کتاب وشنام دری

حضور دکتر عمر بلوچ عضوشورای شهر چابهار و همچنین رئیس شورای شهرستان چابهار در روستای دوستدارکتاب وشنام دری و همچنین از کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر بازید نمودند