ماه: می 2022

بچه ها در دهستان وشنام دری کتاب صید می کنند.

بچه ها با عشق و علاقه خودشان به کتابخانه می آیند کتاب می خوانند و با نویسندگان حوزه کودک و نوجوان از طریق انلاین ارتباط برقرار می کنند و در مورد کتاب ها با نویسندگان گفتگو می کنند.

حضور دکتر بلوچ رئیس شورای شهرستان چابهار در کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدار کتاب وشنام دری

حضور دکتر عمر بلوچ عضوشورای شهر چابهار و همچنین رئیس شورای شهرستان چابهار در روستای دوستدارکتاب وشنام دری و همچنین از کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر بازید نمودند