ماه: ژانویه 2022

جمعه های هنر با خانم سورین دانش منش

کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری خانم سورین دانش منش روز جمعه ی این هفته را هم با بچه های کتابخانه ی لیلامهر و چشمهای زیبا و مشتاقشان، با لذتِ فراوان گذشت. کتابی که مربی هنرشان با هم با بچه ها نگاه کردند و باهم خواندند . در حالیکه این کتاب …

قصه خوانی خانم لیلا مهرابی با بچه های کتابخانه لیلامهر روستای وشنام دری

گزارش کلاس آنلاین کتابخانه عمومی و ترویج کتابخوانی لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری سلام سلاماولین لحظهوصل شدن کتابخانه لیلامهر روستای دوستدارکتاب وشنام دری شنیدن صدای سهیلا بود که با صدای بلند سلام کردیک خوش‌آمدگویی پرانرژیمثل تمام دوستانش که بعد از اتصال دوباره با صدای بلند سلام کردند و به این ترتیب کلاس ما ساعت ۴عصر …