ماه: جولای 2020

امروز یکی از روزهای مهم تاریخ کتابخانه وشنام دری بود

یکی از فعالیتهای مهم کتابخانه وشنام دری در کنار کتابخوانی، فعالیتهای محیط زیستی، فعالیتهای هنری و… فرهنگسازی در امور بهداشتی و فردی است. امروز یکی از روزهای مهم تاریخ کتابخانه وشنام بود: کلاس بهداشت فردی و بهداشت دهان و دندان. جلسه ای که بچه های کتابخانه مشتاقانه در آن حضور یافتند. با حضور بهورز….و با …

بازدید ریئس ورزش و جوانان چابهار از کتابخانه و همچنین از زیر ساخت چمن مصنوی روستای وشنام دری

جناب اقای بلوچ رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار از کتابخانه روستای وشنام دری و همچنین از زیر ساخت پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال که با حمایت اداره ورزش و جوانان و منطقه آزاد چابهار و با همکاری دهیار ، شورا و جوانان این روستا در حال انجام می باشد بصورت میدانی بازدید فرمودند. به …