عبدالقادر بلوچ

فعال فرهنگی

baloch 224x300 - درباره مـا

فعالیت

۲۰۱۵ - Present

فعال دانشجویی

اینجانب جوانی فرهنگ دوست از روستای وشنام دری از توابع شهرستان چابهار هستم.از کودکی علاقه زیادی به امور آموزشی داشتم.ولی در روستا به دلیل نبود امکانات آموزشی بارها شاهد ترک تحصیل دانش آموزان بودم. صدهادانش آموز باوجود بهره مندی از ضریب هوشی بسیار بالا، به دلیل نداشتن برنامه آموزشی مدون و اصولی، نداشتن مشاور تحصیلی و به دلیل ضعیف بودن در پایه های قبلی(ابتدایی و راهنمایی) در مقطع دبیرستان دچار مشکلات عدیده می شدند و نه تنها از شرکت در کنکور نا امید می شدند بلکه حتی از گرفتن دیپلم سر بازمی زدند

۲۰۱۳ - ۲۰۱۵

فعال فرهنگی

اینجانب جوانی فرهنگ دوست از روستای وشنام دری از توابع شهرستان چابهار هستم.از کودکی علاقه زیادی به امور آموزشی داشتم.ولی در روستا به دلیل نبود امکانات آموزشی بارها شاهد ترک تحصیل دانش آموزان بودم. صدهادانش آموز باوجود بهره مندی از ضریب هوشی بسیار بالا، به دلیل نداشتن برنامه آموزشی مدون و اصولی، نداشتن مشاور تحصیلی و به دلیل ضعیف بودن در پایه های قبلی(ابتدایی و راهنمایی) در مقطع دبیرستان دچار مشکلات عدیده می شدند و نه تنها از شرکت در کنکور نا امید می شدند بلکه حتی از گرفتن دیپلم سر بازمی زدند

۲۰۱۰ - ۲۰۱۳

فعال محیط زیست

اینجانب جوانی فرهنگ دوست از روستای وشنام دری از توابع شهرستان چابهار هستم.از کودکی علاقه زیادی به امور آموزشی داشتم.ولی در روستا به دلیل نبود امکانات آموزشی بارها شاهد ترک تحصیل دانش آموزان بودم. صدهادانش آموز باوجود بهره مندی از ضریب هوشی بسیار بالا، به دلیل نداشتن برنامه آموزشی مدون و اصولی، نداشتن مشاور تحصیلی و به دلیل ضعیف بودن در پایه های قبلی(ابتدایی و راهنمایی) در مقطع دبیرستان دچار مشکلات عدیده می شدند و نه تنها از شرکت در کنکور نا امید می شدند بلکه حتی از گرفتن دیپلم سر بازمی زدند

تحصیلات

درحال تحصیل

علوم تربیتی-دانشگاه پیام نور

۱۳۹۰

دیپلم-کامپیوتر-چابهار هنرستان فنی فاروق اعظم

مهارت ها

کامیپوتر ۵۵%
فن بیان ۷۴%
نویسندگی ۶۲%
مقاله نویسی ۵۰%

تماس