تماس با ما

با استفاده از ابزار های زیر با ما در ارتباط باشید.

آدرس ما

کتابخانه روستای وشنام دری شهرستان چابهار-بخش مرکزی-روستای وشنام دری واقع شده است

بلوچستان-چابهار-روستای وشنام دُرّی

شماره تماس

کتابخانه روستای وشنام دری شهرستان چابهار-بخش مرکزی-روستای وشنام دری واقع شده است

۰۹۱۵۸۴۵۵۳۹۹

ادرس ایمیل

کتابخانه روستای وشنام دری شهرستان چابهار-بخش مرکزی-روستای وشنام دری واقع شده است

Abdulgaderblouch@gmail.com